• 0.232.435.5570
  • info@gelisimpatent.com.tr
Marka İtiraz İşlemleri
Marka Başvuruları Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan şekli ve hukuki incelemenin ardından Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanır. Marka Sahipleri, her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteni'nde yer alan marka başvurularına bültenin yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay süre ile itiraz edebilirler.
Marka başvurusuna itiraz işlemi çoğunlukla; tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markaya benzerlik, konu olan markanın başvurusunun daha önce yapıldığı, marka sahibinin bayi/distribütörü veya bünyesindeki çalışanı tarafından marka sahibinin bilgisi dışında yapılan bir başvurunun olması, ilgili markanın bir başkasına ait sembol, isim, telif hakkı gibi konuları içermesi nedeniyle konuya ilişkin hak sahibinin itirazı gibi sebeplerle yapılmaktadır. Marka başvurusuna yapılacak herhangi bir itiraz kapsamında marka başvuru sahibine savunma yapması için görüş bildirme hakkı verilmektedir.
Marka başvurusuna yapılacak itiraz dilekçesinde konu genellikle gereğinden fazla abartılmakta ve olumlu bir sonuç almak için dilekçe oldukça taraflı bir şekilde kaleme alınmaktadır. Aşırıya kaçınılması tavsiye edilmemekle birlikte bu sebeplerden dolayı da itiraz kısmında çeşitli aksaklıklarla karşılaşmak mümkündür.
Yapılan itirazlar sonucunda olumsuz bir netice alınması durumunda dahi marka başvurusunun tescil süresi uzamaktadır. Başvuruya yapılan itiraza karşı görüş bildirilmesi yada bir ay içerisinde herhangi bir görüş bildirilmemesi durumunda başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından incelemeye alınarak karara bağlanır. Enstitü tarafından alınan karara itiraz ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir.
Marka itirazı konusunda bilgi almak, itiraz dosyalarının hazırlanmasında vekillik veya danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.