• 0.232.435.5570
  • info@gelisimpatent.com.tr
Bazı ürünler vardır ki üretildiği yöre ile özdeşleşir. “Rize Çayı”, “Malatya Kayısısı”, “Eskişehir Lületaşı” vb. örneklerde de görüldüğü gibi bu nitelemeyi taşıyan ürünlerde Coğrafi İşaret bulunduğu takdirde ürünlere duyulan güven artacak ve aynı alandaki diğer ürünlere göre tercih edilebilirlikleri artacaktır. Bununla birlikte Coğrafi İşaret sahibi ürünler üretildikleri bölgedeki standartlar doğrultusunda üretildiklerinden tüketicilere bu konuda güven verir.
Coğrafi işaretlerin tescilinin amacı, genel nitelikleri itibariyle üretimi, kaynağı gibi bir takım yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Ülkemizde her ilin, hatta her ilçenin belli bir ürünün üretimine kaynak teşkil ettiği ve bu ürün ile ünlenmiş olduğu bir gerçektir. Doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite, bölgesel kalkınma ve dünya pazarında rekabet edebilme teminatı gibi tüm bu özellikler coğrafi işaretlerin katma değerleri arasında sayılır.
Gelişim Patent, ürünleriniz için oluşturulacak Coğrafi İşaretlerin tescil sürecini, deneyimli kadrosuyla profesyonel bir şekilde yönetiyor.
Coğrafi İşaret Hizmetlerimiz
  • Yurtiçi Coğrafi İşaret Tescili
  • Yurtdışı Coğrafi İşaret Tescili
  • Coğrafi İşaret Yenileme
  • Diğer Coğrafi İşaret İşlemleri