• 0.232.435.5570
  • info@gelisimpatent.com.tr
Marka İzleme
Marka tescili her ne kadar 10 yıllık süreler şeklinde hak sahipliği sağlasa da tam manasıyla bir koruma sağlamamaktadır. Tescili yapılan markanın bu süre zarfında iyi veya kötü niyetli kişiler tarafından benzer sembol, isim, işaretler ile müracaatları yapılabilir veya bulunduğunuz sektörde aynı faaliyet alanına sahip firmalar markanıza benzer tescil başvuruları yapabilmektedir. Marka izleme işlemi bu nedenlerle benzer başvuruların tescilini önlemek için tek yöntemdir.
Firmanızın itibarını ve prestijini yansıtan markanızın korunması için Türk Patent Enstitüsü’nün yayınladığı markalar bülteninde aylık olarak izlenmesi gerekmektedir. Markanızın sürekli olarak izleme işlemi yapılmadığı takdirde benzer markalara itiraz edilmediği için Türk Patent Enstitüsü, yayınladığı Markalar Bülteni'nin herkesin bilgisine sunulduğunu varsayar ve yapılan başvuru tescile hak kazanır. Tescile hak kazanan benzer markalar piyasaya ortak olmasının yanında bu hakkı kazandıktan sonra zarar gören marka sahipleri tarafından yapılacak iptal davaları ise hem masraflı hem de kesinliği belli olmayan uzun dönemli hak kayıplarına yol açabilmektedir.
Bu olumsuzlukları yaşamamanız adına Gelişim Patent bünyesindeki uzmanlarımız, kurduğumuz etkili izleme ve takip sistemi ile her ay yayınlanan Marka Bülteni'ndeki markanıza benzer olabilecek markaları sürekli olarak taramakta ve tespit ettiği takdirde sizlere raporlamaktadır. İtiraz edilmesine karar verilmesi durumunda ilgili marka başvurularına itiraz dosyası hazırlanarak, tescilinin engellenmesi sağlanmaktadır.