• 0.232.435.5570
  • info@gelisimpatent.com.tr
Yurtiçi Marka Tescili
Yurtiçi marka başvuru işlemlerinde Türk Patent Enstitüsü tek yetkili kurumdur. Kişiler ya da kurumlar bireysel olarak marka başvurusu yapabildikleri gibi Türk Patent Enstitüsü tarafından akredite edilmiş 'Marka Vekilleri' de sizin ya da firmanızın adına marka başvurusu yapabilmektedir. Marka Tescil işlemleri uzmanlık ve deneyim gerektiren bir süreç olduğundan Marka Vekillerimiz tarafından yönetilmesini öneriyoruz. Sürecin sonunda edinebileceğiniz Marka Tescil Belgeniz 10 yıl süre için geçerlidir.

Gerekli Evraklar

Başvuru sahibi Şahıs ise;

Vekaletname
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
Logo Örneği (Varsa)

Başvuru sahibi Firma ise;

Vekaletname
Vergi Levhası Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
Logo Örneği (Varsa)
Türk Patent Enstitüsü onaylı, resmi Marka Başvuru Belgenizi marka başvuru işleminizin hemen ardından alabilirsiniz. Böylece markanıza ait '.tr' uzantılı alan adlarını hemen alabilirsiniz. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü'nün marka tescil başvurularında ilk başvuruya öncelik vermesi nedeniyle markanızı dakika/saniye bazında koruma altına alabilirsiniz.